Phòng tầng 4

  • Giá: 5,000,000đ
  • Hướng phòng: Vườn
  • Số người ở: 2
  • Số giường: 1

Phòng tầng 3

  • Giá: 5,000,000đ
  • Hướng phòng: Vườn
  • Số người ở: 2
  • Số giường: 1