Phòng tầng 3

 • Giá: 5,000,000đ
 • Hướng phòng: Vườn
 • Số người ở: 2
 • Số giường: 1

Phòng tầng 2

 • Giá: 5,000,000đ
 • Hướng phòng: Vườn
 • Số người ở: 2
 • Số giường: 1

Phòng tầng 1

 • Giá: 5,000,000đ
 • Hướng phòng: Vườn
 • Số người ở: 2
 • Số giường: 1